Thursday, 24/10/2019 - 03:32|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUẢNG UYÊN
 • Đinh Sơn Quyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa
  • Điện thoại:
   02063820625
  • Email:
   dinhsonquyet@gmail.com
 • Tạ Quang Tợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   02063820386
  • Email:
   taquangtoi@gmail.com