Thursday, 24/10/2019 - 04:21|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUẢNG UYÊN
Văn bản liên quan

Tình hình triển khai thực hiện theo thông tư 44

Ngày ban hành:
20/12/2017
Ngày hiệu lực:
20/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày hiệu lực:
20/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực