Thứ năm, 24/10/2019 - 03:32|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUẢNG UYÊN

Hướng dẫn xét học bổng Viettel

Ngày ban hành:
20/12/2017
Ngày hiệu lực:
20/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổ chức thực hiện tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2017

Ngày ban hành:
20/12/2017
Ngày hiệu lực:
20/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tình hình triển khai thực hiện theo thông tư 44

Ngày ban hành:
20/12/2017
Ngày hiệu lực:
20/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày hiệu lực:
20/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực